Ryszard Nikiel Ryszard Nikiel
 

strona główna
O mnie
PiS
Urząd Marszałkowski
Rada Miasta Gdańska
Wydarzenia

Galeria

 
Wystąpienie na sesji Rady Miasta Gdańska


PROTOKÓŁ NR XXI/04
z XVII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 27 lutego 2004 roku
w sali obrad Nowego Ratusz w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Radny - RYSZARD NIKIEL - Wiceprzewodniczący RMG - odczytał oświadczenie Kluby PiS.

Informuję, że w dniu 19.02.2004 Klub PiS złożył do Przewodniczącego Rady pismo następującej treści:
Domagamy się od Przewodniczącego RMG podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych i skutecznych działań w celu przywrócenia załącznikom do Uchwały RMG Nr XV/467/2003 (w sprawie uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2004-2008) treści zgodnej z tym, co uchwalono na sesji w dniu 6 listopada 2003 r.
Panie Przewodniczący, oczekujemy, że fałszywie pojmowana lojalność partyjna nie przeważy, nad poczuciem obowiązku godnego reprezentowania nas radnych oraz całego miasta. Nie jest do przyjęcia, lekceważenie woli Rady wyrażonej w prawomocnym glosowaniu na sesji przez urzędników miejskich, nawet jeśli dotyczy to też tego najwyższego ... rangą.
No tak, ale dlaczego dzisiaj mam okazje wygłaszać to oświadczenie? Jesteśmy na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, gdyż Urząd Miasta kierowany przez Prezydenta Adamowicza nie przyjął do wiadomości nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy nikt w UM nie czyta nowelizacji tak ważnych ustaw i nie analizuje ich skutków prawnych? A może w UM panuje atmosfera ignorowania niewygodnego prawa, udawania, że się go nie rozumie, hołdowaniu filozofii a może się jakoś uda (w tym konkretnym przypadku ustawodawca zabrał przecież uprawnienie Prezydentowi przyznając je Radzie Miasta). Gdyby nie sprawa z WPI można byłoby to złożyć na karb przypadku, ale dwa takie incydenty w tak krótkim okresie czasu? Klub Prawo i Samorządność uważa, że pełną odpowiedzialność ponosi za to Prezydent Adamowicz. W tej kadencji prawo dało Prezydentowi pełną samodzielność w zakresie Regulaminu Organizacyjnego i polityki kadrowej w UM. Pan Prezydent, nie raz podkreślał to z wielką satysfakcją. Panie Prezydencie, to nie jest tylko przywilej to jest także odpowiedzialność.
Dla klubu PIS absolutnym priorytetem było i jest podniesienie poziomu nauczania, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Gdańsku. Restrukturyzację sieci placówek edukacyjnych traktujemy za narzędzie potrzebne do realizacji tego celu. Składam tu jasne oświadczenie mojego Klubu: jeśli w miesiącu marcu nie wpłynie do RM projekt uchwały zwanej potocznie "Gdańszczanin 2020" to będziemy przeciwny dalszemu procedowaniu uchwał związanych z restrukturyzacją sieci. Wspomniany "Gdańszczanin 2020"ma zawierać wszystkie obiecywane wcześniej standardy, w szczególności:
  • nauka języka obcego od 1 klasy SP,
  • nauka drugiego języka obcego od 1 klasy Gimnazjum,
  • 2 lekcje zajęć pozalekcyjnych na oddział z przyjętym 4 letnim harmonogramem realizacji,
  • przyjęcie standardów w stosunku do pedagogów, logopedów, psychologów itp.
Zgadzamy się na procedowanie dzisiejszych uchwał, ze względu na kalendarz wynikający z ustawy o systemie oświaty. Dajemy w ten sposób szansę wprowadzenia rozpoczęcia wdrażania "Gdańszczanin 2020" już w tym roku. Do dzisiejszych uchwal nie podchodzimy w sposób polityczny en block. Każdą z nich będziemy traktować indywidualnie i merytorycznie.
   
powrót na górę strony