Ryszard Nikiel Ryszard Nikiel
 

strona główna
O mnie
PiS
Urząd Marszałkowski
Rada Miasta Gdańska
Wydarzenia

Galeria

 
Urząd Marszałkowski


Od 15 listopada 2005 roku do 27 listopada 2006 roku pełniłem funkcję Wicemarszałka Województwa Pomorskiego i sprawowałem nadzór nad działalnością następujących departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego:
 1. Departament Edukacji i Spraw Społecznych UM,
 2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM,
 3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
 5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
 6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,
 7. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gd.,
 8. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie,
 9. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni,
 10. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku,
 11. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku,
 12. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku,
 13. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach,
 14. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie,
 15. Regionalna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom im. Janusza Korczaka w Gdańsku,
 16. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie,
 17. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie,
 18. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Powierzone mi zadania wykonałem rzetelnie.

W roku 2006 bezrobocie w kraju najszybciej malało w województwie pomorskim. Wojewódzki Urząd Pracy znacznie się poprawił w zakresie wdrażania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności dotyczyło to rozliczania wniosków o płatność.

Najważniejsze dokonania w zakresie pomocy społecznej:

 • przyjęcie przez Sejmik Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku;
 • wzmacnianie infrastruktury społecznej, m.in. dofinansowanie utworzenia czterech gminnych świetlic socjoterapeutycznych (jako jedyne w kraju otrzymały również wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
W zakresie edukacji najważniejszym osiągnięciem było powołanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku.
Słupsk - luty 2006
Chojnice - maj 2006
Chojnice - listopad 2006

Darłowo - lipiec 2006
Stawiska czerwiec 2006
Sopot - maj 2006
   
powrót na górę strony